Algemene Voorwaarden voor www.walkingbillboard.nl

 

Servicevoorwaarden

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat dienst doet als onze Servicevoorwaarden en dat de juridische voorwaarden van onze website, https://www.walkingbillboard.nl, subdomeinen en alle bijbehorende webgebaseerde en mobiele applicaties (gezamenlijk, "Website"), zoals eigendom van en wordt beheerd door WalkingBillboard.

Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis die is gespecificeerd in de sectie Definities hieronder. Deze Servicevoorwaarden, samen met ons Privacybeleid, elke mobiele licentieovereenkomst en andere gepubliceerde richtlijnen op onze Website, gezamenlijk "Juridische voorwaarden", vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en WalkingBillboard en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot onze Website en het onderwerp hierin opgenomen. We kunnen onze wettelijke voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste exemplaren van onze juridische voorwaarden worden op onze website geplaatst en u dient alle juridische voorwaarden te lezen voordat u onze website gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze juridische voorwaarden zijn gepost, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig onze juridische voorwaarden doorneemt om er zeker van te zijn dat u nog steeds met hen instemt.

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

De laatste update van onze servicevoorwaarden is op 22 mei 2019 gepubliceerd.

Definities 
De termen "ons" of "wij" of "onze" verwijzen naar WalkingBillboard, de eigenaar van de website.

Een "Bezoeker" is iemand die alleen op onze Website surft, maar zich niet als Lid heeft geregistreerd.

Een "Lid" is een persoon die zich bij ons heeft geregistreerd om onze Service te gebruiken.

Onze "Service" vertegenwoordigt de collectieve functionaliteit en functies die via onze Website aan onze Leden worden aangeboden.

Een "Gebruiker" is een verzamelnaam die verwijst naar een bezoeker of een lid.

Alle tekst, informatie, grafische afbeeldingen, audio, video en gegevens die via onze website worden aangeboden, worden gezamenlijk onze 'inhoud' genoemd.

Gebruik Licentie

 1. Er is toestemming verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de WalkingBillboard-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. elke software op de website van WalkingBillboard proberen te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  5. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan te allen tijde door WalkingBillboard worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Beperkt gebruik 
Het aanbieden van aangeboden producten op de Website kan alleen door gebruikers van de Website voor wettige doeleinden worden gebruikt. U kunt framingtechnieken niet omlijsten of gebruiken om een ​​waarmerk, logo, auteursrechtelijk beschermde afbeelding of de meeste eigendomsdetails (bestaande uit afbeeldingen, tekst, paginalay-out of type) van WalkingBillboard zonder uitdrukkelijke toestemming in te sluiten. U mag geen metatags of andere "ongeziene tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van WalkingBillboard zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WalkingBillboard. U gaat ermee akkoord geen inhoud op de Website aan te bieden of te wijzigen die bestaat uit, maar niet beperkt tot, namen van Gebruikers en Inhoud, of om het Materiaal op een andere manier te recreëren, weer te geven, openlijk uit te voeren, te distribueren of anderszins te gebruiken voor enige publieke functie, in verband met diensten of producten die niet van WalkingBillboard zijn, op een andere manier die verwarring bij consumenten kan veroorzaken, die WalkingBillboard of zijn licentiegevers nadelig beïnvloedt of uitdaagt, die de kracht van het woonobject van WalkingBillboard of zijn licentiegever verwatert, of dat op andere wijze inbreuk maakt op de auteursrechten van WalkingBillboard of zijn licentiegever. U stemt er ook mee in zich te onthouden van misbruik van enig materiaal dat op de Site verschijnt. Het gebruik van het materiaal op een andere website of in een omgeving met een netwerksysteem voor welk doel dan ook is verboden. Elke code die WalkingBillboard ontwikkelt om enig Materiaal van de pagina's waaruit de Website bestaat te genereren of te tonen, is eveneens beveiligd door het auteursrecht van WalkingBillboard en u mag deze code niet kopiëren of aanpassen.

WalkingBillboard is niet verplicht om producten bij te houden die zijn gepubliceerd, overgedragen of verbonden met of met de Site. Als u denkt dat iets op de Website in strijd is met deze Voorwaarden, neem dan contact op met onze gemarkeerde vertegenwoordiger zoals hieronder uiteengezet.

Als WalkingBillboard op de hoogte wordt gesteld door een gebruiker van producten die naar verluidt niet aan deze voorwaarden voldoen, kan hij in zijn enige onderscheid de beschuldiging onderzoeken en erachter komen of hij andere acties moet ondernemen of om verwijdering of verwijdering van de inhoud moet vragen. WalkingBillboard is niet aansprakelijk of verplicht voor individuen voor efficiëntie of niet-uitvoering van dergelijke activiteiten.

Elektronische communicatie 
U verbindt ons elektronisch wanneer u naar de Website gaat of e-mails naar ons stuurt. U gaat ermee akkoord om online interacties van ons te ontvangen. We zullen contact met u opnemen via e-mail of door meldingen op de site te uploaden.

Jouw rekening 
Als u de Website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account en wachtwoord plaatsvinden. U aanvaardt ook om geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken, bestaande uit, maar niet beperkt tot, voor- en achternamen, referenties of verschillende andere details van persoonlijke aard ("Persoonlijke gegevens") van de Site. Uw openbaarmaking van persoonlijke gegevens op de website kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account. WalkingBillboard behoudt zich daarnaast het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en inhoud te verwijderen of bewerken op zijn enige onderscheid.

WalkingBillboard biedt geen garantie voor de waarachtigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van inhoud op de site, bestaande uit persoonlijke gegevens. Elke persoon is verantwoordelijk voor het upgraden en wijzigen van relevante accountinformatie wanneer dit essentieel is om de waarachtigheid, precisie of betrouwbaarheid van de details te behouden.

Beoordelingen, opmerkingen en ander materiaal 
Geregistreerde Gebruikers van de Website kunnen evaluaties en opmerkingen plaatsen over een product en diensten die zijn gekocht via de Website, zolang het Materiaal niet onwettig, profaan, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins is schadelijk voor derden of aanstootgevend zijn en omvat geen industriële werving, massamailings of enige vorm van "spam". U mag de account van een andere Gebruiker niet gebruiken om zich voor te doen als een Gebruiker of entiteit, of op een andere manier misleiden met betrekking tot de herkomst van de meningen. WalkingBillboard behoudt zich het recht voor (maar is niet gebonden) om dergelijk materiaal te verwijderen of aan te passen, maar bestudeert het materiaal niet regelmatig.

Als u een evaluatie post of opmerkingen verzendt en tenzij WalkingBillboard anders suggereert, verleent u WalkingBillboard een niet-exclusief, royaltyvrij, permanent, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om afgeleide werken te gebruiken, opnieuw te creëren, aan te passen, aan te passen, vrij te geven, gelijk te stellen, afgeleide werken te maken van , verspreiden en screenen van dergelijke inhoud over de hele wereld, in alle media. U verleent WalkingBillboard en sublicenties het recht om uw naam te gebruiken in verband met dergelijk materiaal, indien zij dit wensen.U vertegenwoordigt en vereist dat u de eigenaar bent van of anderszins zeggenschap hebt over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de inhoud klopt; dat gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen letsel voor iemand of entiteit veroorzaakt; die u WalkingBillboard zal vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit Content die u verstrekt.WalkingBillboard heeft het recht, maar niet de verplichting om elke taak of materiaal te bewerken en bij te houden of te elimineren. WalkingBillboard neemt geen plicht en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud gepubliceerd door u of een derde partij.

Juridische naleving 
U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze Website.WalkingBillboard behoudt zich het recht voor klachten of gemelde schendingen van onze juridische voorwaarden te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die wij gepast achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw ledenaccount, het melden van een vermoedelijke onwettige activiteit aan wetshandhavingsambtenaren, toezichthouders of andere derde partijen en het vrijgeven van alle informatie die nodig of gepast is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, geboekte materialen, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan ​​volgens ons Privacybeleid.

Intellectueel eigendom 
Onze Website kan onze servicemerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, grafische afbeeldingen en logo's.Uw gebruik van onze website vormt geen enkel recht of licentie voor u om dergelijke servicemerken / handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overeenkomstige servicemerk / eigenaar van het handelsmerk. Onze website is ook beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistributie, gebruik of publicatie door u van enig deel van onze Website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze Website verleent u op geen enkele manier eigendomsrechten op onze Website.

Revisies en Errata 
De materialen op de website van WalkingBillboard kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. WalkingBillboard garandeert niet dat de materialen op haar Website juist, volledig of actueel zijn. WalkingBillboard kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. WalkingBillboard verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

ontkenning 
De materialen aan   De website van WalkingBillboard wordt geleverd "zoals ze is"   WalkingBillboard   geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij alle garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.Voorts   WalkingBillboard   geeft geen garantie of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld. De website dient als locatie voor individuen om afzonderlijke service of producten te kopen. Noch WalkingBillboard noch de Website heeft controle over de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaalde functie van een product. WalkingBillboard heeft evenmin controle over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van door de gebruiker verstrekte gegevens en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot enige informatie op de site.

DE WEBSITE EN ALLE DETAILS, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (MET INBEGRIP VAN SOFTWARE-TOEPASSING) EN SERVICES OPGENOMEN OP OF ANDERSZINS VERKREGEN VOOR U OP DEZE WEBSITE WORDEN DOOR WalkingBillboard OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS GELEVERD, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD IN SCHRIJVEN. WalkingBillboard GEEFT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, OVER DE BEDIENING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, MATERIALEN, PRODUCTEN (INCLUSIEF SOFTWARE) OF DIENSTEN DIE OPGENOMEN ZIJN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR AAN U ZIJN VERKREGEN VIA DEZE SITE, TENZIJ ANDERS GERICHT IN SCHRIJVEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS.

VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VOLGT WalkingBillboard ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN FYSISCHE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WalkingBillboard GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE; DETAILS, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (MET INBEGRIP VAN SOFTWARE-TOEPASSING) OF SERVICES DIE BESTAAN UIT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR WORDEN GEGEVEN DOOR DE SITE; ITS SERVERS; OF E-MAIL DIE WORDT VERZONDEN van WalkingBillboard ZIJN ZONDER VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN.WalkingBillboard IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF VAN ENIGE DETAILS, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN (MET INBEGRIP VAN SOFTWARE-TOEPASSING) OF DIENSTEN DIE OPGENOMEN ZIJN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR AAN U ZIJN GESTELD MET DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE, TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK OPGEMAAKT. ONDER GEEN SCENARIO ZAL WalkingBILLboard's AANSPRAKELIJKHEID ONTWIKKELEN VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE OF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONDANKS DE REDEN VOOR ACTIE (HETZIJ IN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN SERVICE GARANTIE OF ANDERSZINS), DAN USD 100 GAAN.

Links naar andere websites 
Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door naar deze websites te linken, maken we geen websites van derden of sponsoren we deze niet. Het opnemen van links op onze website vormt geen enkele goedkeuring, garantie, garantie of aanbeveling van dergelijke websites van derden. WalkingBillboard heeft geen controle over de juridische documenten en privacypraktijken van websites van derden; als zodanig heeft u op eigen risico toegang tot dergelijke websites van derden.

Servicevoorwaarden van de site 
WalkingBillboard kan deze Servicevoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving herzien voor zijn Website. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht 
Elke claim met betrekking tot de website van WalkingBillboard valt onder de Nederlandse wetgeving, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen, en u stemt in met exclusieve jurisdictie en rechtspleging in dergelijke rechtbanken.

Vergoeding 
Je aanvaardt het verdedigen, vrijwaren en beveiligen van WalkingBillboard, zijn gelieerde ondernemingen en hun corresponderende functionarissen, directeurs, agenten en werknemers, van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief zonder beperking betaalbare juridische, boekhoudkundige en andere providerlasten, bevestigend of voortvloeiend uit (i) enige inhoud van het meeste materiaal dat u aan de site aanbiedt, (ii) uw gebruik van enige inhoud, of (iii) uw schending van de voorwaarden van deze voorwaarden. WalkingBillboard zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, match of case.

Algemene voorwaarden 
Onze juridische voorwaarden worden behandeld alsof ze in Nederland zijn uitgevoerd en uitgevoerd en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Bovendien stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.Elke oorzaak van actie door u met betrekking tot onze Website moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan ​​of voor altijd wordt opgeheven en uitgesloten.Mocht een deel van onze juridische voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen de resterende gedeelten volledig van kracht en van kracht blijven. Voor zover Content op onze Website strijdig is of niet overeenstemt met onze Juridische voorwaarden, hebben onze Juridische voorwaarden de voorrang. Ons verzuim om enige bepaling van onze Juridische voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze bepaling, noch van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van WalkingBillboard onder onze Juridische voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van onze juridische voorwaarden.