ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst is voor het laatst herzien op 28 december 2019.

Inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN
I. INLEIDING
II. DEFINITIES
III. INTERPRETATIE
IV. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED
V. DIENSTEN
VI. WIJZIGINGEN VAN DE DIENST
VII. REGISTRATIE-INFORMATIE
VIII. HOE WE WERKEN?
IX. BESTELLING EN BETALING
X. BEPERKTE GARANTIE
XI. GEOGRAFISCHE BEPERKING
XII. JE VERANTWOORDELIJKHEDEN
XIII. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
XIV. LINKS VAN DERDEN
XV. AUTEURSRECHT-RICHTLIJN
XVI. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACYBELEID
XVII. FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
XVIII. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
XIX. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK
XX. SCHADELOOSSTELLING
XXI. DIVERSEN

 

I.INLEIDING
www.walkingbillboard.nl ("wij", "ons" of "onze") heet u welkom.  
Walkingbillboard.nl is een zeer effectief platform om reclame te maken voor de producten en diensten van klanten door middel van opvallende reclame-objecten die door de straten bewegen. Wij bieden u toegang tot onze producten en diensten via onze "Website" (zoals hieronder gedefinieerd) met inachtneming van de volgende Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.  Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden en ons Privacybeleid, die hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen (samengevat: deze "Overeenkomst"), hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat om wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden en ons Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, gelieve dan de Website te gebruiken. 

 

II.DEFINITIES
"Overeenkomst" is een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en andere documenten die door de Website aan u worden verstrekt; 
"Dienst" of "Diensten" staat voor elke dienst die wij via onze Website kunnen aanbieden.
"Gebruiker", "U" en "uw" staan voor de persoon die de dienst van ons bezoekt/toegaat. De gebruiker omvat het bedrijf, de vennootschap, de eenmanszaak, de persoon, de rechtspersoon of de vereniging die diensten van deze Website afneemt;
"Wij", "ons", "onze" en "bedrijf" zijn verwijzingen naar Walking Billboard;
"Website" betekent en omvat "https://walkingbillboard.nl, mobiele applicatie ("App") en elke opvolgerwebsite van het bedrijf of een van zijn filialen;


III.INTERPRETATIE
Alle verwijzingen naar enkelvoud omvatten meervoud en vice versa en het woord "omvat" moet worden geïnterpreteerd als "zonder beperking".
Woorden die eender welk geslacht invoeren, omvatten alle andere geslachten.
Verwijzingen naar statuten, verordeningen of andere wetten omvatten alle verordeningen en andere instrumenten en alle consolidaties, wijzigingen, heruitvoeringen of vervangingen die op dit moment van kracht zijn.
Alle koppen, vetgedrukt en cursief (indien van toepassing) zijn alleen voor het gemak van de verwijzing ingevoegd en vormen geen beperking of effect van de betekenis of de interpretatie van de bepalingen van deze overeenkomst.


IV.INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED
Aanvaarding. Door de Website op enigerlei wijze te gebruiken, bent u gebonden aan deze Algemene Voorwaarden, alsmede aan de voorwaarden van de hierboven genoemde Overeenkomst. Indien u de voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken. Als u deze Voorwaarden accepteert namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u hierbij dat (a) u wettelijk bevoegd bent om dit te doen, (b) de entiteit ermee instemt om wettelijk gebonden te zijn aan de Voorwaarden, en (c) noch u, noch de entiteit is uitgesloten van het gebruik van de Diensten of het accepteren van de Voorwaarden onder de wetten van het toepasselijke rechtsgebied.
Toepassingsgebied. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en de Diensten. Tenzij anders vermeld, zijn deze Voorwaarden niet van toepassing op producten of diensten van derden, die worden beheerst door hun eigen servicevoorwaarden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen: Bepaalde diensten van de Website zijn niet beschikbaar voor minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar of voor gebruikers die om welke reden dan ook door ons zijn geschorst of uit het systeem zijn verwijderd.

Elektronische communicatie: Wanneer u deze Website gebruikt of e-mails en andere elektronische communicatie van uw desktop- of mobiele apparaat naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Door het verzenden van deze berichten gaat u akkoord met het elektronisch ontvangen van een antwoord van ons in hetzelfde formaat en kunt u kopieën van deze berichten bewaren voor uw administratie.

 

V.DIENSTEN
www.walkingbillboard.nl is een zeer effectieve manier om reclame te maken voor de producten en diensten van de klant door middel van opvallende reclame-objecten die zich op straat bewegen. 
Het aanbod van een Walking Billboard is ongekend, en zeker uniek. Het mobiele karakter van het Walking Billboard zorgt voor de dynamiek die uw campagne nodig heeft. Walking Billboards zijn ideaal voor winkelopeningen, evenementen, pakkende aanbiedingen en kortingsacties, beurzen en festivals.

De Diensten worden aan de Gebruikers aangeboden via verschillende modi, waaronder de uitgifte van coupons en vouchers die kunnen worden ingewisseld voor verschillende Diensten.


VI.WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van de Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen (collectief, "Wijzigingen"), op elk moment. Wij kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen door een e-mail te sturen naar het adres dat in uw account is vermeld of door een herziene versie van de voorwaarden te plaatsen waarin de wijzigingen op de website zijn opgenomen. Uw niet aflatende gebruik van de Website of Diensten als gevolg van de kennisgeving van de Wijzigingen (of het plaatsen van de Voorwaarden waarin de Wijzigingen zijn opgenomen in het geval uw e-mailadres niet langer rechtmatig is, wordt belemmerd, of anderszins niet in staat is om de kennisgeving te verkrijgen) zal betekenen dat u akkoord gaat met de Wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop de wijzigingen op de website worden geplaatst.


VII.REGISTRATIE-INFORMATIE
Als u deze website anoniem bezoekt, hoeft u geen gebruikersnaam aan te maken. Maar om toegang te krijgen tot bepaalde bronnen kan het zijn dat u specifieke informatie moet verstrekken en een gebruikers-ID en wachtwoord moet aanmaken om een account aan te maken.
U gaat ermee akkoord dat de informatie die u verstrekt in verband met het aanmaken van een account accuraat is en dat u uw informatie up-to-date houdt. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van al uw gebruikersnamen, wachtwoorden en registratie-informatie (zoals unieke account-ID's of historische factuurgegevens), en u bent zelf verantwoordelijk voor elk gebruik (al dan niet geautoriseerd) van uw accounts. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige ongeoorloofde activiteit met betrekking tot een van uw accounts of andere inbreuken op de beveiliging. We kunnen naar eigen goeddunken een van uw gebruikersnamen en wachtwoorden op elk moment met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen.


VIII.HOE WERKEN WE?
Samen met de klant creëren we de campagne, ontwerpen en drukken we het 'walking billboard' op kwaliteitsmateriaal en verhuren we mankracht om uw campagne ook op de markt te brengen. Bovendien kunnen onze medewerkers tijdens de sessie flyers uitdelen, het aanspreekpunt zijn en in campagnekleding worden gestoken.


IX.BESTELLEN EN BETALEN
Op alle aankopen of boekingen via deze website zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Als u een bestelling plaatst voor het kopen van een marketingpakket op onze website. Op het moment dat u bestelt, is het uw plicht om voorzichtig te zijn en te garanderen dat de verstrekte informatie juist en nauwkeurig is.
Klanten kunnen veilig betalen via iDeal of via een factuur. Wanneer u factureert, dan kunnen alleen wij beginnen met bestellen.
Wij zullen alle redelijke zorg in acht nemen, voor zover dat in onze macht ligt, om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te bewaren, maar in afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als een derde partij zich ongeoorloofd toegang verschaft tot gegevens die u verstrekt bij het betreden van de Website.
Elke aankooporder die u bij ons plaatst, is onderhevig aan aanvaarding door ons. Wanneer u uw bestelling online plaatst, zullen wij u een e-mail sturen om te bevestigen dat wij deze hebben ontvangen.
Het is mogelijk dat wij uw bestelling weigeren of niet kunnen verwerken:
Wij geen factuur ontvangen.
U niet voldoet aan de hierboven beschreven criteria om in aanmerking te komen voor een bestelling.
U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als gegevens ongeschikt zijn. Als uw betaling niet is geaccepteerd, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, samen met de redenen hiervoor.
We ondersteunen u graag als er een probleem is dat u bij ons back-office team terecht kunt voor vragen of problemen.

VERZENDING: de levertijd is 2-10 werkdagen als het materiaal en de medewerkers op voorraad zijn.
TERUGBETALING: We hebben een custom product, we kunnen alleen restitueren als we geen product leveren. We kunnen niet terugbetalen wanneer we al drukwerk hebben besteld bij de leverancier en werknemers gereserveerd bij een uitzendbureau. Wij nemen de klant zeer serieus en gebruiken het om onze producten en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

X.BEPERKTE GARANTIE
Door deze website:
Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van de aangeboden diensten van onze Website.
Wij bieden geen garantie of waarborg dat de beschrijvingen van de Diensten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Als een Dienst die wordt aangeboden door de Website niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om ons te informeren over de Diensten voor het nemen van verdere actie.


XI.GEOGRAFISCHE BEPERKING
Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om het gebruik of de levering van een dienst aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen gebruik maken van dit recht als dat nodig is. Wij behouden ons het recht voor om elke dienst op elk moment op te schorten. Elk aanbod om een Dienst te verlenen op deze Website is ongeldig waar het verboden is.


XII.UW VERANTWOORDELIJKHEDEN
U zult de Dienst en de Website voor een rechtmatig doel gebruiken en alle toepasselijke wetten naleven tijdens het gebruik van de

Website;
Alle inhoud voor het project en de diensten zal door de Klant worden verstrekt vóór de aanvang van de werkzaamheden.
U zult geen inhoud uploaden die:
oDefamatory, inbreuk maakt op een handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrecht van een persoon of iemands privacy aantast, geweld of haatdragende taal bevat, geen gevoelige informatie over een persoon bevat.
U mag de Website niet gebruiken of openen voor het verzamelen van marktonderzoek voor sommige concurrerende bedrijven;
U mag geen persoon of entiteit in een verkeerd daglicht stellen of verpersoonlijken voor een vals of illegaal doel;
U zult geen gebruik maken van een virus, hacking-tool om zich te bemoeien met de werking van de website of gegevens en bestanden van de website;
U zult geen enkel apparaat, scraper of geautomatiseerd ding gebruiken om toegang te krijgen tot de website voor welk doel dan ook, zonder toestemming te krijgen.
U zult ons informeren over alles wat ongepast is of u kunt ons op de hoogte stellen als u iets illegaals vindt;
U zult de goede werking van de website niet verstoren of proberen te onderbreken door het gebruik van een virus, apparaat, informatieverzamel- of overdrachtsmechanisme, software of routine, of toegang krijgen of proberen te krijgen tot gegevens, bestanden of wachtwoorden die verbonden zijn met de website door middel van hacking, wachtwoord of datamining, of op welke andere manier dan ook;
U zult geen advertenties en/of veiligheidskenmerken (bijv. de knop voor het melden van misbruik) op de Website bedekken, verbergen, blokkeren of op enigerlei wijze verstoren;   
U zult geen enkele handeling verrichten die een onredelijke of onredelijk grote last op onze technische regeling legt of kan leggen (in onze enige beslissing); en
U laat ons weten welke inhoud ongeschikt is en waarvan u zich bewust wordt.  Als u iets ontdekt dat in strijd is met de wet, laat het ons dan weten, en we zullen het herzien.
Wij behouden ons het recht voor om u, naar eigen goeddunken, de toegang tot de website of een dienst, of een deel van de website of dienst, zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen en de inhoud ervan te verwijderen.

 

XIII.UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het beveiligen van alle door u geleverde content. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens, informatie onder welke omstandigheden dan ook.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij (a) niet garanderen dat u enige gemoedsrust of geld zult ontvangen van de inhoud of de methode die beschikbaar is op de Site; (b) niet verantwoordelijk zijn voor enige winst, verlies of aanbod ontvangen door de informatie op deze website; (c) niet de juistheid, volledigheid, geldigheid of tijdigheid garanderen van de informatie die door ons of door derden wordt vermeld; en (d) niet verantwoordelijk zijn voor enig materiaal dat door ons of door derden wordt geplaatst. U zult uw eigen oordeel, voorzichtigheid en gezond verstand gebruiken bij het evalueren van eventuele toekomstige methoden of aanbiedingen en alle informatie die door ons of een derde partij wordt verstrekt.

In geen geval zal Walking Billboard, noch de eigenaar, directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen, verantwoordelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, bewogen of voorbeeldige kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van opbrengsten, cijfers, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw gebruik of toegang tot of het falen van toegang tot of gebruik van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) enige inhoud die door de Service wordt bereikt; en (iv) onwettige toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, al dan niet op basis van garantie, overeenkomst, huiselijk geweld (inclusief onzorgvuldigheid) of enig ander wettig concept, ongeacht of we ons bewust zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie die hierin wordt uiteengezet, afkomstig is van het nutteloze karakter van het belangrijke doel ervan.


XIV.THIRD PARTY LINKS
De Website kan links bevatten naar externe websites of websites van derden ("Externe sites").  Deze links worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak en niet als een toestemming van ons voor de inhoud van dergelijke externe websites.  De inhoud van dergelijke Externe Sites wordt gecreëerd en gebruikt door anderen.  U kunt de beheerder van deze externe websites op de hoogte stellen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de links en geven geen verklaringen over de inhoud of de juistheid van de informatie op deze externe websites.  U dient veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer u bestanden van al deze websites downloadt om uw computer te beschermen tegen virussen en andere kritieke programma's.  Indien u akkoord gaat met de toegang tot gekoppelde externe websites, doet u dit op eigen risico.


XV.AUTEURSRECHT-RICHTLIJN
Als u een intellectueel eigendomsrechtelijke klacht heeft over materiaal dat op de Service is geplaatst, kunt u contact opnemen met onze Designated Agent met behulp van de onderstaande informatie.
walkingbillboard.nl
ATTN: Juridische afdeling (Auteursmededeling)
E-mail: legal@walkingbillboard.nl
Elke kennisgeving waarin wordt beweerd dat materiaal dat wordt gehost door of gedistribueerd via de Service inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, moet de volgende informatie bevatten:
een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander recht waarop inbreuk wordt gemaakt;
een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is en waar het zich bevindt op de Service;
uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de Service waarvan u beweert dat het geschonden is, niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u, op straffe van meineed, de eigenaar bent van het auteursrecht of de intellectuele eigendom of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

 

XVI.PERSONAL INFORMATIE EN PRIVACYBELEID
Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, op te slaan of anderszins te verwerken volgens ons Privacybeleid.


XVII.ERRORS, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die op deze Website wordt aangeboden, accuraat en foutloos is. Wij verontschuldigen ons voor eventuele fouten of omissies die zich hebben voorgedaan. Wij kunnen u niet garanderen dat het gebruik van de Website vrij van fouten is of geschikt is voor het doel, tijdig, dat defecten worden gewijzigd, of dat de site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de Website aangeeft en wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid voor het doel, of de nauwkeurigheid.


XVIII.DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DE WEBSITE EN DE DIENST WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF DAT DE WEBSITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DE WEBSITE, DE SERVERS OF DE INHOUD OF DE DIENST VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF SOORTGELIJKE BESMETTING OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN.
 
WIJ WIJZEN ALLE LICENTIES OF GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, LICENTIES OF GARANTIES VAN EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN KWESTIE VAN HANDELEN, UITVOERING OF GEBRUIK VAN DE HANDEL. MET BETREKKING TOT EEN GARANTIE, CONTRACT OF EEN VORDERING UIT HOOFDE VAN HET GEMENE RECHT INZAKE ONRECHTMATIGE DAAD: (I) WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONBEDOELDE, INCIDENTELE OF SUBSTANTIËLE SCHADE, GEDERFDE WINST OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSSTILSTAND ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD, ZELFS ALS ONS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS AANBEVOLEN; EN (II) EVENTUELE DIRECTE SCHADE DIE U LIJDT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD IS BEPERKT TOT HET GELD DAT U ONS HEBT BETAALD IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAN AAN DE GEBEURTENISSEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE CLAIM.
DE WEBSITE KAN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF OMISSIES BEVATTEN. TENZIJ VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DERGELIJKE TYPOGRAFISCHE, TECHNISCHE OF PRIJSFOUTEN DIE OP DE WEBSITE ZIJN GEREGISTREERD.  DE WEBSITE KAN INFORMATIE BEVATTEN OVER BEPAALDE DIENSTEN, DIE NIET ALLEMAAL OP ELKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZIJN.  EEN VERWIJZING NAAR EEN DIENST OP DE WEBSITES SUGGEREERT NIET DAT EEN DERGELIJKE DIENST TOEGANKELIJK IS OF ZAL ZIJN OP UW LOCATIE.  WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGINGEN, CORRECTIES EN/OF VERBETERINGEN AAN DE WEBSITE AAN TE BRENGEN.
XIX. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK


De Website bevat materiaal, zoals software, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, geluidsopnamen, audiovisuele werken en ander materiaal dat door of namens ons wordt geleverd (gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud").  De Content kan in het bezit zijn van ons of van derden.   Ongeoorloofd gebruik van de Content kan inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten.  U heeft geen rechten in of op de inhoud, en u zult de inhoud niet meenemen, behalve zoals toegestaan onder deze overeenkomst.  Geen enkel ander gebruik is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.  U moet alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in de originele inhoud op elke kopie die u van de inhoud maakt, onthouden.  U mag de inhoud niet overdragen, in licentie geven of in sublicentie geven, verkopen of wijzigen of de inhoud reproduceren, weergeven, publiekelijk uitvoeren, er een afgeleide versie van maken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor een publiek of commercieel doel.  Het gebruik of het plaatsen van de Content op een andere Website of in een netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden.
Indien u inbreuk maakt op enig onderdeel van deze overeenkomst, wordt uw toestemming voor toegang en/of gebruik van de inhoud en de website automatisch beëindigd en moet u alle kopieën die u van de inhoud hebt gemaakt onmiddellijk vernietigen.
Onze handelsmerken, dienstmerken en logo's die gebruikt en weergegeven worden op de Website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van ons.  Andere bedrijfs-, product- en servicenamen op de Website kunnen handelsmerken of servicemerken zijn die eigendom zijn van anderen (de "Handelsmerken van derden" en, samen met ons, de "Handelsmerken").  Niets op de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om de Handelsmerken te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming specifiek voor elk dergelijk gebruik.    Niets van de Content mag worden doorgestuurd zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor elk afzonderlijk geval.

 

XX.SCHADEVERGOEDING
U gaat ermee akkoord ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers, licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit uw schending van deze Overeenkomst of uw misbruik van de Inhoud of de Website.  Wij zullen u in kennis stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zullen u, op uw kosten, helpen bij het verdedigen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure.  Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling op grond van deze sectie.  In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om mee te werken aan alle redelijke verzoeken om onze verdediging van een dergelijke zaak bij te staan.


XXI.DIVERSEN
SEVERABILITEIT
Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is, zodat de Voorwaarden anders volledig van kracht blijven en afdwingbaar zijn.


BEËINDIGING
Termijn. De diensten die aan u worden geleverd, kunnen door ons worden geannuleerd of beëindigd. We kunnen deze Diensten te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, na schriftelijke kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als gevolg van een dergelijke beëindiging. Beëindiging van deze Voorwaarden zal al uw Dienstenabonnementen beëindigen.
Gevolg van de beëindiging. Bij beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, of bij annulering of afloop van uw Diensten: (a) zullen we stoppen met het leveren van de Diensten; (b) heeft u geen recht op enige terugbetaling of gebruiksvergoeding, of enige andere vergoeding, pro-rata of anderszins; (c) worden alle vergoedingen die u aan ons verschuldigd bent onmiddellijk volledig verschuldigd en betaalbaar, en (d) kunnen we uw gearchiveerde gegevens binnen 30 dagen verwijderen. Alle onderdelen van de Voorwaarden die uitdrukkelijk voorzien in overleving, of die naar hun aard zouden moeten blijven bestaan, zullen ook na beëindiging van de Voorwaarden blijven bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadeloosstelling, garantie-uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.


GEHELE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat in deze overeenkomst is opgenomen.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEROEP OP DE RECHTER
De voorwaarden in dit document worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder uitvoering te geven aan principes of wetsconflicten. De rechtbanken van Nederland zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website.

 

OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, uw gebruikers of enige derde partij voor het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden in het geval dat een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van ons valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een oorlogsdaad of terrorisme, een natuurramp, het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening, oproer, burgerlijke onrust of een andere gebeurtenis van overmacht.


GASTDIENSTEN 
We hebben afspraken gemaakt met een of meer derden voor het hosten van diensten die essentieel zijn voor de diensten die deel uitmaken van de diensten en zonder welke de diensten niet aan u kunnen worden geleverd.


BEOORDELING
De Vennootschap heeft het recht om deze geschenken over te dragen aan derden, met inbegrip van haar houdstermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, geassocieerde deelnemingen en groepsvennootschappen, zonder enige toestemming van de Gebruiker.


CONTACTINFORMATIE
Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@walkingbillboard.nl.